Välkommen      Om oss      Tjänster      Hushållstjänser      Jobba hos oss      Kontakt      

Om oss
Vi har ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 med tillhörande rutiner och personalen deltar aktivt i verksamhetens kvalitetsarbete.
Vi erbjuder personalen kompetens- utveckling och uppmuntrar samtlig personal att delta aktivt i förbättringsarbetet genom att komma med idéer om saker vi kan göra annorlunda.

Vi är av den bestämda uppfattningen att alltid lyssna på våra klienter. Det är där vi kan få inspiration som berikar vårt arbete.

Tel: 08-740 13 62 eller 0764-55 42 13       kontakt@danimoab.se